4T06FTDU15M8,1206-15.8mΩ-1%-50PPM-1/2W,光颉四端子电阻
   
4端子贴片电阻

四端子贴片电阻
 
联系方式:13051939568   QQ:373923273  Emal:373923273@qq.com
|
|
|
|
|
|
   
 
 
Viking
 
Viking四端子电阻
 
 
 
图像仅供参考
 

物料基本信息:
下载4T06FTDU15M8规格书
物料型号:   4T06FTDU15M8  浏览:139
物料规格:   1206-15.8mΩ-1%-50PPM-1/2W 
物料类型:   四端子电阻 
生产厂家:   Viking 
尺寸:   1206
精度:   1%
功率:   1/2W
温漂:   50PPM
阻值:   15.8mΩ 
包装数:   5000
     
 
 
友情连接: 大功率薄膜电阻  晶圆电阻  光颉精密电阻  35W功率电阻  100W功率电阻  高压电阻  大阻值精密电阻 
热线电话: 13051939568 QQ:373923273 Emal:373923273@qq.com
COPYRIGHT@2003-2021 4T.5ccic.com 京ICP备11040779号-6